Ситуаційні завдання на конкурс

конкурс ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
в частині знання Конституції України
та законодавства про державну службу

Номінація «Кращий керівник»

Номінація «Кращий спеціаліст»

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
тестових завдань на знання Конституції України,
нового законодавства про державну службу та запобігання і протидію корупції

1. Кожна повна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал,
неповна відповідь – 0,5 бала,
неправильна відповідь – 0 балів.
 
2. Максимально можлива кількість набраних балів – 30.
 
3. При загальному оцінюванні доцільно виходити з того, що при отриманні:
- 0-9 балів – знання незадовільні (“2”);
- 10-18 балів – знання задовільні (“3”);
- 19-25 балів – знання добрі (“4”);
- 25-30 балів – знання відмінні (“5”).

ОРІЄНТОВНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
щодо складання ділових документів учасниками конкурсу 

Мета виконання ситуаційних завдань
Головною метою виконання запропонованих ситуаційних завдань є оцінка знань, вмінь та навичок конкурсантів у сфері документального забезпечення управління комплексними завданнями, які входять до компетенції органу влади.
У ході виконання поставлених завдань конкурсанти повинні показати наступні знання, вміння та навички:

  1. логічне осмислення проблеми (або ситуації) та поставленого завдання;
  2. аналіз проблеми (або ситуації) та поставленого завдання;
  3. визначення необхідних дій для виконання завдання.

Номінація «Кращий керівник»

Номінація «Кращий спеціаліст»

Орієнтовний перелік видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками конкурсу

Номінація «Кращий керівник»

Номінація «Кращий спеціаліст»

 

Критерії оцінки ситуаційних завдань щодо складання ділових документів учасниками І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Список літератури для підготовки до виконання завдань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з володіння учасниками конкурсу сучасних комп’ютерних технологій

Номінація «Кращий керівник»

Номінація «Кращий спеціаліст»

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
з володіння сучасними комп’ютерними технологіями

Номінація «Кращий керівник»

Номінація «Кращий спеціаліст»

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
виконання завдань з комп’ютерних технологій 

Іспит складається з 15 запитань у тестовій формі і практичного завдання.
Практичне завдання виконується на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel.
Час виконання роботи – 60 хвилин.
Правильна відповідь на кожне тестове завдання -  3 бали, практична робота оцінюється в 55 балів.
Шкала оцінок за комплексну роботу:

Кількість балів

Оцінка

91-100

відмінно (5)

76-90

добре (4)

61-75

задовільно (3)

менше ніж 61

незадовільно (2)

 

 


Источник: http://www.guds.gov.ua/news/zavdannya-dlya-provedennya-pershogo-turu-shchorichnogo-vseukrayinskogo-konkursu-krashchyy


Закрыть ... [X]

Конкурс - (СИТУАЦ ІЙНІ ЗАВДАННЯ ) Ораторское мастерство конкурс

Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс Ситуаційні завдання на конкурс